De Kempengemeenten

Begrenzing
De Kempen ligt in het zuidoosten van Noord-Brabant, Nederland. Steden en grote dorpen die in de Kempen liggen zijn Reusel, Bladel, Hapert, Eersel, Veldhoven, Eindhoven, Nuenen, Geldrop, Heeze, Leende, Valkenswaard, Bergeijk, Someren, Maarheeze en Budel.

De Kempen wordt begrensd door het Wilhelminakanaal in het noorden, de lijn Hilvarenbeek – Landgoed De Utrecht – Belgische grens in het westen, de Belgische grens in het zuiden, de Limburgse grens in het zuidoosten en de Zuid-Willemsvaart in het oosten.

De Kempengemeenten

kempengemeentenSinds 2003 werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden intensief samen op diverse gebieden. De bedoeling is om op deze manier kwalitatief beter en efficienter te kunnen werken: samen is immers beter dan alleen! Op de website (klik op de afbeelding) vindt u informatie over de samenwerking in het algemeen en over de onderdelen waarop wordt samengewerkt.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
De samenwerking is per 1 januari 2010 begonnen aan een nieuwe fase. Sinds die datum is de samenwerking een gemeenschappelijke regeling met een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat personeel in dienst kan komen en een Algemeen en Dagelijks Bestuur toeziet op de werkzaamheden.

Medio 2008 is geconstateerd dat de Kempensamenwerking – gelet op de veelheid aan en zwaarte van lopende projecten – aan een volgende fase in de doorontwikkeling toe is. Er is behoefte aan een minder vrijblijvende vorm van samenwerking met heldere bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook de structuur van de Kempensamenwerking is onderwerp van discussie geweest. Begin 2009 hebben de burgemeesters en gemeentesecretarissen van de vijf gemeenten de mogelijkheden laten onderzoeken om de totale samenwerking onder te brengen in een gemeenschappelijke regeling. Dit heeft geresulteerd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Hoe ziet de samenwerking er uit
Het bestuur van de organisatie wordt gevormd door de colleges van alle Kempengemeenten (AB). De burgemeesters vormen het Dagelijks Bestuur (DB). Aan het hoofd van de organisatie staat de directie van vijf gemeentesecretarissen (KMT) en elk onderdeel van de samenwerking heeft een eigen afdelingsmanager. De ambtelijk secretaris ondersteunt de directie, het AB en het DB.
Per samenwerkingsonderdeel is een portefeuillehoudersoverleg ingesteld dat het DB adviseert over te nemen besluiten.

Tot de gemeenschappelijk regeling behoren de onderdelen Shared Service Center (SSC), Personeel & Organisatie (P&O) en Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).