De Kempen

STICHTING GROEN KEMPENLAND: WAT ZIJN ONZE WAPENFEITEN VAN SEPTEMBER 2012 T/M NOVEMBER 2014? (ALS TOELICHTING BIJ ONZE ACHTERBANVERGADERING VAN NOVEMBER 2014.)

 

1. Werving nieuwe achterbanleden/sympathisanten via  groepen uit Oirschot, Vessem en Valkenswaard.

2. In september 2013 College Reusel-de Mierden via mails en berichten gedwongen tot het op Molendijk 7 en 9 Hulsel bij verplaatsing van 6 ha varkensstallen (!!!) eisen van een MER. De komst van die 6 ha stallen was 3 jaar geleden voor 99,99 % zeker. Door mailcampagne, juridische procedures, contacten met journalistiek en media  en druk op de politiek Reusel en Bladel (bij o.a. vaststelling geurverordeningen en plattelandsnota’s e.d) , hebben we de kans op uitvoering van deze gigantische dreiging voor een groot stuk verminderd.

3. Dit geldt idem voor grote uitbreidingsaanvragen op Molendijk 3 en 5 in Hulsel, Heikant 12 in Hulsel en Hulselseweg 15A in Bladel.

4. Realisering van uitbreidingen hebben we op Neterselsedijk 37 Lage Mierde en op Bladelsedijk 8 in Hulsel behoorlijk vertraagd.

5. Van september 2013 t/m  maart 2014 hebben we via publicaties in dag- en weekbladen campagne gevoerd om in de Kempengemeenten (zo veel mogelijk) coalities te krijgen die heel kritisch t.o.v. van grote uitbreidingen staan. Behalve in Reusel-de Mierden (zo wat de moeilijkste gemeente ter wereld wat dit aangaat) zijn we hierin behoorlijk geslaagd, of hebben we tenminste daar flink aan bijgedragen. Hierdoor ook goede contacten met de pers.

6.  Oirschot heeft inmiddels ook een adequate kritische links georiënteerde coalitie. Dit is uiteraard de verdienste van de ‘werkgroep Oischot/het verbond van Oirschot.

7. Verdere politieke beïnvloeding Bergeijk en Eersel.

8. Inzake de vaststelling  en aanpak van urgentiegebieden zijn we sinds februari t/m heden in druk (politiek) overleg met alle Kempengemeenten.

9. Dit laatste geldt ook inzake onze contacten en overleggen met de Kempische huisartsen en via hen met de betreffende microbiologen in de ziekenhuizen. (denk aan wetenschappelijke bewijzen voor de veel voorkomende MRSA- en ESBL besmettingen) en het uitzetten van  een geanonimiseerde medische enquête onder de Kempische huisartsen.

10. We zijn recent met enkele mensen toegetreden tot de klankbordgroep BMF Tilburg. We bezoeken zo veel mogelijk fora, lezingen, studie-, en dialoogavonden om onze kennis en netwerken te vergroten en  om te zo veel mogelijk te kruisbestuiven.

11. We bezoeken zo veel mogelijk dialoog- en infodagen en –avonden om de politiek en de sector zo veel mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden.

12. Succesvolle ‘Stichting Groen Kempenland- (spandoek)actie en mediacampagne’ bij werkbezoek Koningin Beatrix op vrijdag 9 november 2012 aan de gemeente Reusel-de Mierden.

13.Heel vaak op goede en invloedrijke wijze ingesproken in Commissies en de Raad van de gemeenten Bladel, Reusel-de Mierden en Bergeijk.

14. Deel genomen d.m.v.  goede actie, spandoekacties en toespraak aan het einde van het BBB-beraad. Bij de Ruwenbergconferentie in februari 2013 in Sint Michielsgestel en daarbij op het einde petitie overhandigd aan Gedeputeerde Yves de Boer. Een en ander met veel media-aandacht.

15. Idem in en bij het Provinciehuis Den Bosch, vanwege Statenvergadering op 7 februari 2014 bij voorstellen tot wijziging van de Verordening Ruimte 2014.

16. Ingesproken in Provinciale Commissie Transitie Stad en Platteland in maart 2103 in den Bosch.

17. Drie lezingen georganiseerd met Wim Verbruggen. Een maal in 2012 in ’t Drieske in Hulsel. Twee maal,  respectievelijk in 2012 en op 14 maart 2014 telkens in den Herd in Bladel.

18. Deelgenomen o.a. met speech aan het (toch ook wel jammerlijke) afscheid van onze zwaargewicht met veel kennis, onze rots in de branding, onze steunpilaar Wim Verbruggen in Sint Hubert. Wim nam na 32 jaar zware, belangeloze en grote inspanningen helaas afscheid. We zijn hem eeuwig dankbaar.

19. Initiatief nemen tot en opzetten Breed Brabants Burger Beraad de zogenmaade BBBB-groep, in juni en september 2013.

20. Via internet in juni/juli 2014 zienswijze/commentaar ingediend/geleverd op conceptwetsvoorstel ‘Wet bevriezing dieraantallen in urgentiegebieden’ van staatssecretaris Sharon Dijksma.

21. Idem in september/oktober 2013 betreffende de wijzigingen in het concept van de Provinciale Verordening Ruimte 2014.

22. Last bur not least. Het door onze webmaster op een geweldige en informatieve wijze opzetten en onderhouden van onze druk bezochte website.

 Brabant, de Kempen en in het bijzonder Reusel-de Mierden zijn weer de klos. 

Brabant, de Kempen en in het bijzonder Reusel-de Mierden zijn weer de klos. In de vorige eeuw bedacht de katholieke kerk een knappe truc om de grootste politieke partij van Nederland te worden. En nu zitten we met het teveel aan vergrijzing wat een hoop geld kost. wij het wel even. Geen zaad mocht verloren gaan en hoera het lukte. De overgrote gezinnen rezen de pan uit, of het bed uit zo u wilt. Maar weer zijn we de klos. Nu van de Z.L.T.O., die de regering in de tang heeft. Laadt de Kempen en m.n. Reusel–de Mierden en gelukkig in veel mindere mate ook de gemeente Bladel vol Megastallen. Meer, meer en meer . Zodat we steeds meer vlees kunnen produceren voor alle landen van de wereld. Voor de Kempen de stank, de ziektes, de vervuilde grond, lucht en het vergiftigde water en voor de Z.L.T.O. en regering de exportproductie en het geld. Geweldig. In plaats dat we alle boeren in alle andere werelddelen hun eigen boerderijen gunnen, doen Ten behoeve van o.a. de vee-industrie in de gemeente Reusel-de Mierden en omgeving gaan de oerbossen er aan omdat ons vee zo nodig soja moet eten. Why??? Als iedere boer terug kon naar overzichtelijk boeren met vlees voor ons eigen land en de dieren veevoer zouden eten van onze eigen grond dan was er geen vervuiling van lucht, grond en water. Ons recht op schoon (drink)water, een schone bodem, schone lucht zijn ons hoogste goed. Het zijn onze eerste levensbehoeften. Diverse drinkwaterbekkens in Noord Brabant zijn inmiddels door nitraatvergiftiging, wat een rechtstreeks gevolg is van de overbemesting, gesloten. En dus voor eeuwig verloren voor ons en de volgende generaties na ons. Een groot menselijk en ook een gigantisch economisch drama. En die overbemesting wordt ons door de Megaboeren en de ZLTO door de strot gewrongen omdat men als gevolg van die geweldig grote veestapel van die eveneens exorbitante hoeveelheid mest moet af zien te komen. Is dit toenemende gevaar voor de leefbaarheid en de drinkwatervoorziening voor Brabant en de Kempen op te lossen? Dan kan alleen op de volgende manier. alleen voor ons zelf en dus 80% minder produceren. Op een diervriendelijke, biologische en ook menselijke manier. Het zal de consument misschien een paar euro meer kosten. Maar Niet voor de export maar het redt ons drinkwater, onze gezondheid en onze leefbaarheid. En iedere dag vlees eten hoeft niet. Vis is ook lekker en de keuze aan vegahapjes is overweldigend. Rust, overzichtelijkheid, helderheid, schone luchten overal. Heerlijk. Het is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Reusel-de Mierden, voor de bewuste doch misschien nog twijfelende kiezer toch niet moeilijk op welke partij men moet stemmen! Niemand is toch blind voor het feit hoe de huidige coalitie van CDA en VVD zich niets gelegen laat liggen aan de grote gevaren voor de volksgezondheid, aan de onleefbaarheid en aan die gruwelijke stank die rechtstreeks het gevolg zijn van het door diezelfde coalitie maximaal faciliteren en stimuleren van de ongebreidelde groei van de vee-industrie en de veeaantallen.