Milieu

images-1Veel gebreken bij controle luchtwassers

‘s-Hertogenbosch – Uit onderzoek van de provincie Brabant blijkt dat veel luchtwassers niet goed werken. Eén op de 6 intensieve veehouderijen met één of meer luchtwassersBrabant (16%) overtreedt in ernstige mate de regels. Dat meldt de provincie.

In 2011 en 2012 hebben ambtenaren een groot toezichtproject in de Brabantse gemeenten uitgevoerd. De meeste Brabantse gemeenten zijn er niet in geslaagd om alle bedrijven met luchtwassers te controleren. De provincie roept de gemeenten op dit jaar alsnog de gemaakte afspraken na te komen. In Brabant zijn 1.100 intensieve veehouderijen verplicht om luchtwassers te gebruiken om de uitstoot van ammoniak en fijnstof, te reduceren. Volgens afspraak zouden de gemeenten in 2011 en 2012 alle 1.100 bedrijven met één of meer luchtwassers controleren. Uiteindelijk zijn slechts 652 bedrijven (61%) gecontroleerd. Bij 16% van de veehouderijen was sprake van ernstige overtredingen. Hier waren geen luchtwassers geplaatst, waren luchtwassers niet in werking of haalden ze veel te weinig schadelijke stoffen uit de lucht. De minder ernstige overtredingen meegerekend, heeft 58% van de bedrijven de zaken niet op orde.

Brabantbrede aanpak
In 2009 toonde een onderzoek bij 63 luchtwassers aan dat bij circa 40% de betreffende milieuvoorschriften in ernstige mate werden overtreden. Daarom besloten provincie en gemeenten tot een Brabantbrede toezichtaanpak voor luchtwassers. Het Servicepunt Handhaving (SEPH) coördineerde het project. Uit de eindrapportage blijkt dat in het naleefgedrag en in het toezicht door gemeenten vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog ernstige tekortkomingen zijn.

De overtredingen hebben negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit in Brabant, en leiden volgens de provincie tot oneerlijke concurrentie tussen veehouderijen. Als voorzitter van de Brabantse handhavingssamenwerking roept gedeputeerde Johan van den Hout de gemeenten dan ook op alle geconstateerde overtredingen aan te pakken conform de Brabantse handhavingsstrategie. Ook vraagt hij gemeenten de achterstallige controles nog dit jaar te laten uitvoeren door de drie Brabantse omgevingsdiensten.