Gezondheid

Gezondheidseffecten

longenGezondheidseffecten werknemers en omwonenden
Er zijn vele studies gedaan naar de gezondheidseffecten van werknemers van de intensieve veehouderij. Onder werknemers wordt vooral een hoge prevalentie van luchtwegklachten gevonden waaronder hoesten, slijm opgeven, kortademigheid en benauwdheid. Daarnaast heeft een deel van de werknemers systemische klachten zoals rillingen, transpireren, koorts en gewrichtspijnen.

Luchtwegklachten
Onder omwonenden van intensieve veehouderijen is minder onderzoek gedaan dan onder werknemers. Uit het beschikbare onderzoek blijkt dat omwonenden vaak meer symptomen rapporteren dan vergelijkingsgroepen. Het gaat vooral om klachten van de luchtwegen en verminderde kwaliteit van leven.

Het is duidelijk dat rondom intensieve veehouderij vaak geurhinder optreedt. Recent bestudeerden Duitse onderzoekers de longfunctie bij omwonenden en vonden dat deze was verlaagd. Verspreidingsberekeningen en/of blootstellingsmetingen kunnen meer inzicht geven in de verspreiding van stoffen vanuit de grote intensieve veehouderijen (megastallen). Voor bedrijven van een dergelijke omvang zijn namelijk nog helemaal geen gegevens beschikbaar.

Schaalvergroting
Daar is wel behoefte aan, zeker gezien het grote aantal vragen dat de schaalvergroting oproept. Binnenkort organiseert bureau GMV van de GGD’en Brabant en Zeeland een expertmeeting, waarin zal worden besproken wat aan onderzoek al dan niet nodig wordt geacht. De informatie in dit rapport kan daarbij dienen als overzicht van de huidige inzichten.

Bron: Intensieve veehouderij en gezondheid (RIVM, UU, 2008)