Nieuwsbrief van Stichting Groen Kempenland en van Stichting Milieuwerkgroep Kempenland.

Nieuwsbrief van maandag, 8 augustus 2016

In het vroege voor jaar van dit jaar, met name op 10 maart j.l. wonnen we 2 rechtszaken voor de Rechtbank Den Bosch over het feit dat de gemeente Reusel-de Mierden ten onrechte legeskosten aan onze medestanders en aan ons in rekening had gebracht terwijl dit op grond van de Wet Milieubeheer niet mag. Hieruit vloeit nu de rechtsregel voort dat geen enkel bevoegd gezag bij opvraag van milieuvergunningen/ milieudocumenten/ milieustukken de uren ambtenaar vanwege archiefkosten/opzoekkosten in rekening mag brengen. Wel de kosten vanwege reproduceren van papieren kopieën, tekeningen, documenten e.d.

In het vroege voorjaar van 2016 maakte de gemeente Reusel-de Mierden bekend dat zij(mede door ons toedoen)  niet meer meewerkt aan de Meganieuwvestigingen met in totaal beoogd vele tienduizenden vleesvarkens op locatie Hoppenbrouwers de Hoef ongenummerd in Hulsel (2 ha stal) en idem op de locatie van Veebedrijf Jansen C.V. (3 ha stal) Molendijk 7 Hulsel, idem op de locatie van mw. de Graaf-Jansen (3 ha stal) Molendijk 9 in Hulsel. Op Molendijk 7 heeft de provincie Noord Brabant definitief de Natuurbeschermingswetvergunning geweigerd. Hier loopt vanaf 28 april j.l. beroep. Op 13 juli j.l. werd door de Raad van State in den Haag de weigering door de provincie tot de aangevraagde Nb-wetvergunning door mw. de Graaf-Jansen op Molendijk 9 Hulsel bekrachtigd.
Voor mw. de Graaf-Jansen is geen beroep meer mogelijk. Op de Molendijk was onze Stichting regelmatig 1e belanghebbende partij en het afgelopen anderhalf jaar steeds 3e belanghebbende partij.

Op ma 27 juni 2016 wonnen wij als steunende partij Stichting Groen Kempenland aan 1e belanghebbende partij, zijnde twee omwonenden van die varkenshouderij,  mede een zaak.

Op die dag werd door de Rechtbank Den Bosch in de zaak tegen Reusel-de Mierden, de omgevingsvergunning voor van Aaken, Molendijk 3 Hulsel  vernietigd.

Op wo 20 juli 2016 wonnen we als Stichting Groen Kempenland als  1e belanghebbende partij een zaak tegen de provincie Noord Brabant. Op die datum werd door de Raad van State in Den Haag op ons verzoek de Natuurbeschermingswetvergunning van van Aaken, Molendijk 3 Hulsel vernietigd.
Voor van Aaken is geen beroep meer mogelijk.

Op woensdag 27 juli werd door de voorzieningenrechter in Den Bosch op verzoek van de provincie de gigantische voor het overgrote deel illegale mestverwerkingsfabriek Houbraken, Bredasedijk 51/A in Bergeijk vrijwel stilgelegd. Bodemprocedure is nog mogelijk, maar daarin zijn er weinig kansen voor de mestfabriek.
Dit succes mag voor een groot deel op het conto van de Milieuwerkgroep Kempenland Bergeijk geschreven worden. Ook Stichting Groen Kempenland steunde waar mogelijk en waar nodig en droeg haar steentje bij.

Eveneens op wo 27 juli 2016 werd door de RvS Den Haag de Natuurbeschermings-wetvergunning van een groot rundveebedrijf in Helenaveen (gem. Deurne) op verzoek van Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) vernietigd. Dit mogen vooral de voorzitter van de Werkgroep, dhr. Wim van Opbergen en zijn jurist Anton van Hoof, op hun conto schrijven. Hierbij dus ook een dikke proficiat aan Wim en Anton gewenst, door Stichting Groen Kempenland en Stichting Milieuwerkgroep Kempenland, Bergeijk.

Op 29-12-2014 vernietigde de Rb Den Bosch op ons verzoek de omgevingsvergunning van de gemeente Reusel-de Mierden;  het betrof een uitbreiding met 2883 vleesvarkens door varkenshouder Ansems op locatie Heikant 12 in Hulsel.

Bij onze eerste juridische actie hadden we ook meteen succes. Toen wij in onze bakermat, het kleine plaatsje Netersel, de omgevingsvergunning met provinciale ontheffing voor een calamiteitenstal t.b.v. varkenshouderij Roozen, Schipstaarten 3,  Netersel juridisch met 160 stuks handtekeningen door diverse partijen, waaronder de BMF Tilburg, bevochten hadden we meteen succes.

Door de reuring en commotie die wij bewerkstelligden trok de aanvrager de aanvraag tot bouw van een nieuwe calamiteitenstal onmiddellijk in.

Het voorgaande bewijst dat we toch zeker af en toe succesjes boeken die de burger letterlijk en figuurlijk moed geven.

Wij vonden dat het voorgaande een plaats op onze betreffende wegpagina op onze website verdiende.

Namens het bestuur van Stichting Groen Kempenland.