De diverse overheden mogen bij opvraag stukken op grond van de wet milieubeheer geen legeskosten heffen! BETAAL DIE OOK NIET!

De twee belastingzaken vanwege (ten onrechte) geheven en in ten onrechte betaalde legeskosten aan de  gemeente Reusel-de Mierden (Noord Oost Brabant) bij opvraag van stukken vanwege het aanvechten van milieuvergunningen zijn voor de Rechtbank in den Bosch namens de twee particuliere bezwaarmakers voor respectievelijk de adressen Molendijk 3-5 in Hulsel en Neterselsedijk 37 in Lage Mierde door onze jurist Anton van Hoof van Het Groene Schild in Wageningen op 7 maart 2016 glansrijk gewonnen.

De verliezende partij in beide zaken, de gemeente Reusel-de Mierden, heeft geen beroep aangetekend. Daarmee zijn beide vonnissen onherroepelijk geworden. De rechtbank veroordeelde de gemeente tot het in beide zaken (terug)betalen van de griffierechten, telkens ad € 45,-, en tot het in beide gevallen terug betalen van de ten onrechte betaalde legeskosten en tot het betalen van de proceskosten in totaal respectievelijk ad € 755,40 en ad € 649,50. Er moet door de gemeente dus in  totaal € 1495,20 worden (terug)betaald.

In het geval van Molendijk 3-5 Hulsel heeft de gemeente wel terecht € 45,50 gefactureerd vanwege geleverde gereproduceerde opgevraagde kopieën en tekeningen. Dus slechts voor het geleverde fysieke papierwerk.

De rechtsregel die uit beide uitspraken voortvloeit is dat in heel Nederland geen enkel bevoegd gezag voor de opvraag van stukken binnen het kader van de Wet Milieubeheer kosten voor opzoekwerk en/of archiefwerk kosten in rekening mag brengen en slechts de fysieke ‘papierkosten’ mag factureren.

Een  mooie Proficiat aan Anton van Hoof van het Groene Schild in Wageningen gewenst voor deze 2 glansrijke overwinningen.

Milieubeschermers in geheel Nederland;  doe er je voordeel mee!! En betaal niks voor de opvraag van milieustukken.

 De twee uitspraken van de Rechtbank Den Bosch zijn respectievelijk terug te vinden onder zaaknummer : Rechtbank Den Bosch  SHE 15/1958 (in de zaak omtrent Molendijk 3-5 in Hulsel) en Rechtbank Den Bosch onder zaaknummer SHE 15/1959 LEGGW V 190 (in de zaak omtrent Neterselsedijk 37 in Lage Mierde)

Anton, nogmaals bedankt.

Met groet,

Toon Vermeulen, voorzitter Stichting Groen Kempenland.