Geachte bewoners van dit prachtig stukje natuur, De Pielis

 Wij,  uw buurtgenoten van de Pielis, willen u op de hoogte brengen van het voornemen van de gemeente Bergeijk .De gemeente is van plan om toch medewerking te verlenen aan de komst van 87.000 nertsen op de oude locatie van ‘Clemens eieren’ aan de Kapelweg 6 in de Pielis.                                                                                                                                                                                                                      Dit ondanks de uitspaak van het Gerechtshof in den Haag d.d, 10 november 2015 die uitbreiding per direct verbiedt en op termijn een algeheel  fokverbod inhoudt.
De gemeente Reusel-de Mierden heeft de plaatselijke stanknormen veel strenger gemaakt, zodat er voor Megabedrijven geen plaats meer is in Reusel –de Mierden en omstreken.                                                                                                                            De gemeente Bergeijk hanteert als enige gemeente de oude stankregels, die er op neerkomen dat veel Megabedrijven als enige oplossing de Pielis zien om grootschalig uit te breiden.                                                                                                                         Zoals het voornemen van Lavrijsen uit Reusel, die 8000 varkens wil gaan houden aan de Burgemeester Lindersweg  9, in de Pielis.Veel mensen en omwonende beseffen nog niet wat dit voor hun betekent, met name voor hun gezondheid en leefomgeving.                                                                                                                                                                                           Bij de nertsenvestiging en bij de latere uitbreidingen komen bijvoorbeeld  12 schoorstenen die de uitgeblazen lucht kilometers ver  verspreiden met alle gigantische uitstoot aan stank, fijnstof en bacteriën als gevolg. 75%-85% Van het jaar staat de wind richting het dorp Luyksgestel.                                                                                                                U mag er zeker van zijn dat heel Luyksgestel onder een polutiedeken van stank, fijnstof en ammoniak komt te liggen met zeer schadelijke gevolgen voor de ge zondheid en de leefbaarheid van alle mensen.                                                                                                          Ook gaat uw onroerend goed sterk in waarde dalen.                                                              Verder is het enorm toenemende zware vrachtverkeer van 50-tonners en meer, vlak langs de basisschool van de Weebosch en over de smalle ruilverkavelingswegen van de Pielis  levensgevaarlijk voor de schoolkinderen en de overige  zwakke weggebruikers.                 We hebben via GGD aangetoond wat dit met de gezondheid van mensen doet, echter de gemeente trekt zich hier niets van aan.
Wij hopen met zo veel mogelijk mensen een vuist te maken richting de gemeente Bergeijk, zodanig dat die gaat luisteren naar hun inwoners en niet naar de belangen van een paar Megabedrijven van ver weg, die alleen maar naar mogelijkheden kijken in andere gemeenten waar alles kan en mag.De Megabedrijven zijn slechts in het belang van 0,1 % van de inwoners (de Megaboeren zelf!)  terwijl hierdoor ernstige schade aan de gezondheid en eigendommen  van 99,9 % van de onschuldige inwoners wordt berokkend. Over betrouwbaar bestuur, algemeen belang en democratie gesproken!
Wij hopen dat u ons steunt door ons te melden dat u achter ons staat. Dit mag ook via de mail.
Mochten er nog vragen en opmerkingen zijn kunt u op onderstaand mail adres reageren.
info@groenkempenland.nl
Met vriendelijke groet,

Verontruste inwoners van de Pielis en overige delen van de gemeente Bergeijk.