Brabantse Milieufederatie teleurgesteld over Programmatische Aanpak Stikstof

17 oktober 2014

De Brabantse Milieufederatie is teleurgesteld dat de Eerste Kamer de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in de huidige vorm heeft aangenomen. De PAS heeft tot doel de hoeveelheid stikstof terug te dringen, maar de Brabantse Milieufederatie gelooft niet dat dat met deze wet gaat lukken.

Zie verder:

http://www.brabantsemilieufederatie.nl/node/4113