We hebben een succes binnengehaald!

We hebben een succes binnengehaald! Het zag er al naar uit, maar nu is het definitief: de dierrechten, die ervoor zorgen dat het aantal kippen en varkens in Nederland niet kan groeien, blijven behouden. Vorige week stemde de Tweede Kamer hierover. Onze campagne ‘Maak van Nederland geen megastal’ heeft zijn vruchten afgeworpen!  


    

 

 

 

 

 

Over de melkveesector is nog géén besluit genomen. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft laten weten nog voor de zomer met een plan te komen. Omdat in 2015 het melkquotum wordt afgeschaft, kan, zonder ingrijpen, de melkveehouderij onbeperkt groeien: naar verwachting met maar liefst twintig procent. Wij pleiten voor duidelijke normen die ervoor zorgen dat er niet méér koeien worden gehouden dan dat er grasland beschikbaar is. Onze lobby richting politiek Den Haag gaat dus door!