We hebben een succes binnengehaald!

We hebben een succes binnengehaald! Het zag er al naar uit, maar nu is het definitief: de dierrechten, die ervoor zorgen dat het aantal kippen en varkens in Nederland niet kan groeien, blijven behouden. Vorige week stemde de Tweede Kamer hierover. Onze campagne ‘Maak van Nederland geen megastal’ heeft zijn vruchten afgeworpen!  


    

 

 

 

 

 

Over de melkveesector is nog géén besluit genomen. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft laten weten nog voor de zomer met een plan te komen. Omdat in 2015 het melkquotum wordt afgeschaft, kan, zonder ingrijpen, de melkveehouderij onbeperkt groeien: naar verwachting met maar liefst twintig procent. Wij pleiten voor duidelijke normen die ervoor zorgen dat er niet méér koeien worden gehouden dan dat er grasland beschikbaar is. Onze lobby richting politiek Den Haag gaat dus door!

Concentratie megastallen enorme bedreiging voor gezondheid

megastalGrote concentraties megastallen in een dichtbevolkt gebied als de Kempen leveren grote gezondheidsrisico’s op. De afgelopen 10 jaar hebben we al diverse ziekte-uitbraken gehad, die overdraagbaar zijn van dier op mens, de zogenaamde zoonosen. Door de concentratie van grote stallen met duizenden dieren van verschillende leeftijden die een verschillend weerstandsniveau hebben neemt de infectiedruk flink toe. Door de concentratie van een groot aantal bedrijven en stallen dicht bij elkaar, blijven virussen  en andere micro-organismen in de bedrijven en in het gebied langdurig circuleren en kunnen makkelijker muteren en overdraagbaar worden van dieren op mensen. Lees verder

Mestoverschot verwerken in mestverwerkingsinstallaties

mestverwerking-wit

Hoe duurzaam is deze methode die nu veelvuldig toegepast gaat worden? Gemeenten kunnen het verlenen van vergunningen in vele gevallen uit gaan geven.Maar is dit gunstig voor de burgers? Welke gevolgen kunnen wij, burgers, hiervan ondervinden? 

Aan de hand van een powerpointvoorstelling geeft de heer Wim Verbruggen, als milieudeskundige uit het Land van Cuyk, hier meer duidelijkheid over.

Op  vrijdag 14 maart vindt er over dit onderwerp een bijeenkomst plaats in het gemeenschapshuis Den Herd aan het Emmaplein 4 in Bladel.

Entree gratis.

Stichting Groen Kempenland

 

 

Lezing van Wim Verbruggen, milieudeskundige uit het land van Cuijk, op vrijdag 14 maart 2014 in Den Herd in Bladel

mestverwerking-witDeze lezing betreft een informatief verhaal  over de overbemesting van het land door het erg grote mestoverschot. Vanwege dit mestoverschot wil men een aantal mestverwerkers bouwen in de Kempen en in de Peelstreek. Dhr. Verbruggen zal aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg geven over de nadelen en schadelijke gevolgen van deze mestinstallaties. De nadelen zijn vele male groter dan de voordelen.

Het gevolg van het verwerken van mest is dat de boeren nog meer dieren zullen mogen houden. Dit is niet goed voor de volksgezondheid. Niet goed voor de gezondheid van  de dieren, van het milieu, onze leefomgeving. En ook niet goed voor de mensen die afhankelijk zijn van de vervuilde grond, het vervuilde water en het levensgevaarlijke fijnstof in de lucht die we inademen.

De avond begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis den Herd aan het Emmaplein 4 in Bladel en wel in de Sniederszaal. Wij hopen op een grote opkomst. De inkom is gratis.

Welkom namens Stichting Groen Kempenland.

 

Verslag van de actiedag en van de vergadering der provinciale staten van Noord Brabant op vrijdag 7 februari 2014 in en om het provinciehuis in Den Bosch.

Stop-1

Met ongeveer 25 sympathisanten en actievoerders van en namens Stichting Groen Kempenland trokken we in de vroege ochtend van vrijdag 7 februari 2014 vol goed moed naar het Provinciehuis in Den Bosch. Er stond veel op het spel. Zouden de Staten de overbelaste gebieden aanwijzen en normen voor reductie van levensgevaarlijke uitstoot vaststellen? Zouden zij de normen voor fijnstof en ammoniakuitstoot behoorlijk strenger maken?Campagne Stop! overbelast gebied  Lees verder